Thursday, January 13, 2011

Tenangan dalam Solat 2

Berkenaan dengan bacaan. Bila kita solat hendaklah pastikan kita faham dengan apa yang kita lafazkan. Adakah faham dengan erti kata kita dah hafal tafsirnya? Kalau kita kata kita dah hafal tafsirnya contoh alfatihah adakah kita faham? Tidak..Belum tentu kita faham..yang kita lakukan itu adalah melafazkan tafsirnya. Yang perlu bagi kita dalam solat ialah kefahaman yang terhunjam dalam hati kita tetang apa yang ada dalam alFatihah itu sendiri.

Seperti kita baca Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita paham, adakah dengan setakat kita kata Dengan Nama ALlah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang. Itu tafsirnya..tapi bagaimana dengan kefahaman kita? Yang kita nak adalah kefahaman kita tetang bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Cari lah kefahaman dalam setiap tafsir itu sebab dalam kefahaman itu akan membuahkan rasa kehambaan kita pada Allah Taala.

No comments:

Post a Comment